Kretanje nagore
Prijavljivanje
Crnogorski  English 

Izvještaji

bcheck.gif 10 najvećih akcionara
bcheck.gif 10 najvećih vlasnika dužničkih hartija
bcheck.gif Netržišne transakcije
bcheck.gif Saldirane OTC transakcije
bcheck.gif Lista korporativnih aktivnosti

  

 

 Statistički podaci

 
​ 
  
  
  
Tromjesečni izvještaj o poslovanju CKDD-a za  2024.pdfTromjesečni izvještaj o poslovanju CKDD-a za  202411715 KB
Godišnji Izvještaj CKDD-a za 2023 godinu.pdfGodišnji Izvještaj CKDD-a za 2023 godinu12521 KB
Izvještaj menadžmenta CKDD-a za 2023 potpisan.pdfIzvještaj menadžmenta CKDD-a za 2023 godinu2440 KB
Revizorski Izvještaj za CKDD za 2023 godinu.pdfIzvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2023 godinu475 KB
Devetomjesečni izvještaj CKDD o poslovanju za 2023.pdfDevetomjesečni izvještaj CKDD o poslovanju za 2023 za period 01.01.-30.09.2023.g11773 KB
Šestomjesečni izvještaj CKDD za 2023.pdfŠestomjesečni izvještaj CKDD za 202311588 KB
Tromjesečni Izvještaj CKDD-a od 01-01--31-03-2023.pdfTromjesečni Izvještaj o poslovanju CKDD-a za period 01.01-31.03.2023.g.10484 KB
Godišnji Izvještaj CKDD za 2022.pdfGodišnji Izvještaj CKDD za 202212013 KB
Izvještaj menadžmenta CKDD 2022.pdfIzvještaj menadžmenta CKDD 20221154 KB
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022.pdfIzvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 20225280 KB
Devetomjesečni izvještaj o poslovanju CKDD-a.pdfDevetomjesečni izvještaj o poslovanju CKDD-a  za period 01.01-30.09.2022.g.10987 KB
Šestomjesečni izvještaj za 2022.pdfŠestomjesečni izvještaj o poslovanju CKDD za period 01.01.-30.06.2022.g.11248 KB
Tromjesečni izvjestaj o poslovanju CKDD za period 01.01.2022 - 31.03.2022.pdfTromjesečni izvjestaj o poslovanju CKDD za period 01.01.2022 - 31.03.202211312 KB
Izvještaj Revizija za 2021.pdfIzvještaj Revizija za 202115221 KB
IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA CKDD 2021.pdfIZVJEŠTAJ MENADŽMENTA CKDD 20212075 KB
06-192 Godišnji izvještaj o poslovanju CKDD za 2021 godinu.pdfGodišnji izvještaj o poslovanju CKDD za 2021 godinu11523 KB
Devetomjesečni izvještaj za 2021.pdfDevetomjesečni izvještaj o poslovanju CKDD za period od 01.01-30.09.2021.g.11901 KB
Šestomjesečni izvještaj za  2021.pdfŠestomjesečni izvještaj o poslovanju CKDD za period 01.01.-30.06.2021.g.12661 KB
06-328 Tromjesečni izvještaj o poslovanju u periodu 01-01--31-03-2021.pdfTromjesečni izvještaj o poslovanju CKDD  za period 01.01.-31.03.2021.g.12211 KB
Izvještaj o reviziji CKDD za 2020.pdfIzvještaj o reviziji CKDD za 202010238 KB
Izvještaj menadžmenta CKDD za 2020.pdfIzvještaj menadžmenta CKDD za 20202144 KB
Izvjestaj o poslovanju 2020.pdfIzvjestaj o poslovanju CKDD za 20201246 KB
Devetomjesečni izvještaj CKDD o poslovanju za 2020.pdfDevetomjesečni izvještaj CKDD o poslovanju za period 01.01.-30.09.2020.g.5535 KB
06-278 Šestomjesečni izvještaj CKDD o poslovanju.pdfŠestomjesečni izvještaj o poslovanju CKDD za period 01.01.-30.06.2020.g.2935 KB
Tromjesečni izvještaj CKDD za period jan-mar 2020.pdfTromjesečni izvještaj CKDD za period 01.01-31.03.2020.g.10590 KB
Godišnji izvještaj CKDD za 2019.pdfIzvještaj CKDD za 2019 godinu19798 KB
06-350 DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ CKDD 01-01 30-09-2019 .pdfDevetomjesečni izvještaj CKDD za period 01.01.-30.09.2019.g7085 KB
Polugodišnji  izvještaj CKDD za period 01 01 - 30 06 2019.pdfPolugodišnji izvještaj CKDD za period 01.01-30.06.201920062 KB
Tromjesečni izvještaj CKDD za period 0101 - 31032019.pdfTromjesečni izvještaj CKDD za period 0101 - 3103201920668 KB
CKDD ad Podgorica_Izvestaj revizora uz Statutarne FI 2018.pdfCKDD ad Podgorica_Izvestaj revizora uz Statutarne FI 20182122 KB
1 - 30Dalje

 

 

 Slobodan pristup informacijama

 
​ 
  
  
  
06-188 Rješenje o odbijanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama-a.pdfRješenje o odbijanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama886 KB
06-156 Rješenje o odbijanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama-u.pdfRješenje o odbijanju Zahtjeva za slobodan pristup informacijama954 KB
06-567 Rješenje o odbijanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama.pdfRješenje o odbijanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama1160 KB
06-493 Rješenje o usvajanju Zahtjeva za slobodan pristup informacijama Branislav Ćupi.pdfRješenje o usvajanju Zahtjeva za slobodan pristup informacijama 492 KB
06-438 Rješenje o usvajanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama.pdfRješenje o usvajanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama549 KB
06-389 Rješenje o odbijanju Zahtjeva za slobodan pristup informacijama.pdfRješenje o odbijanju Zahtjeva za slobodan pristup informacijama986 KB
06-324 Rješenje o odbijanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama.pdf06-324 Rješenje o odbijanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama987 KB
Rješenje o djelimičnom usvajanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama.pdfRješenje o djelimičnom usvajanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama575 KB
06-462 Rješenje o zahtjevu za slobodan pristup informacijama.pdf06-462 Rješenje o zahtjevu za slobodan pristup informacijama807 KB
06-188 Rješenje o odbijanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama.pdf06-188 Rješenje o odbijanju zahtjeva za slobodan pristup informacijama424 KB
1 - 10Dalje

 

 

© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.