Kretanje nagore
Prijavljivanje
Crnogorski  English 

Obrasci

Obrasci su dati u dvije verzije: Microsoft Word 97 - 2003 Document (.doc) i Adobe Acrobat Document (.pdf).

 

 

 Obrasci (word)

 
  
  
  
  
Obrazac_101.docPodaci o registrovanom licu (fizičko lice)Obrazac 101203 KB
Obrazac_102.docPodaci o registrovanom licu (pravno lice)Obrazac 102157 KB
Obrazac_103.docPodaci o ovlašćenom predstavniku (fizičko lice)Obrazac 103150 KB
Obrazac_104.docPodaci o ovlašćenom predstavniku (pravno lice)Obrazac 104135 KB
Obrazac_201.docPodaci o emitentuObrazac 201170 KB
Obrazac_202.docPodaci o emisijiObrazac 202119 KB
Obrazac_301.docZahtjev za otvaranje računa / promjenu podatakaObrazac 301165 KB
Obrazac_302.docNalog za prenos hartija od vrijednostiObrazac 302271 KB
Obrazac_303.docNalog za blokiranje slobodnih pozicijaObrazac 303249 KB
Obrazac_304.docNalog za oslobađanje blokiranih pozicijaObrazac 304237 KB
Obrazac_305.docZahtjev za informacijamaObrazac 305250 KB
Obrazac_306.docGeneralni zahtjevObrazac 306161 KB
Obrazac_307.docNovi podaci o registrovanom licu (fizičko lice)Obrazac 307174 KB
Obrazac 308 _ Zahtjev za dodjelu PIN koda.docxZahtjev za dodjelu PIN kodaObrazac 30839 KB
Obrazac_401.docObrazac Registracija nove emisije / promjena podataka o emisijiObrazac 401179 KB
Obrazac_402.docZahtjev za dobijanje liste vlasnika hartija od vrijednosti (za sastanak)Obrazac 402177 KB
Obrazac_403.docZahtjev za dobijanje liste vlasnika hartija od vrijednosti (za dividende i ostale isplate)Obrazac 403226 KB
Obrazac_404.docZahtjev za preduzimanje korporativnih aktivnostiObrazac 404223 KB
Obrazac_405.docGeneralni zahtjev emitentaObrazac 405217 KB
Zahtjev za dobijanje usluge e-račun.docxZahtjev za dobijanje usluge e-računObrazac 50136 KB
Zahtjev za pristup informaciji.docxZahtjev za pristup informacijiObrazac SPI23 KB
PEL 2018.docObrazac za identifikaciju politički eksponiranog licaPEL obrazac105 KB
Obrazac STVARNI VLASNIK 2018 .docxObrazac STVARNI VLASNIKStvarni vlasnik45 KB

 

 

 Obrasci (pdf)

 

 

  
  
  
  
Zahtjev za pristup informaciji.pdfZahtjev za pristup informaciji Obrazac SPI87 KB
Obrazac_101.pdfPodaci o registrovanom licu (fizičko lice)Obrazac 1019 KB
Obrazac_102.pdfPodaci o registrovanom licu (pravno lice)Obrazac 1029 KB
Obrazac_103.pdfPodaci o ovlašćenom predstavniku (fizičko lice)Obrazac 1038 KB
Obrazac_104.pdfPodaci o ovlašćenom predstavniku (pravno lice)Obrazac 1047 KB
Obrazac_201.pdfPodaci o emitentuObrazac 20110 KB
Obrazac_202.pdfPodaci o emisijiObrazac 2027 KB
Obrazac_301.pdfZahtjev za otvaranje računa / promjenu podatakaObrazac 3019 KB
Obrazac_302.pdfNalog za prenos hartija od vrijednostiObrazac 30212 KB
Obrazac_303.pdfNalog za blokiranje slobodnih pozicijaObrazac 30311 KB
Obrazac_304.pdfNalog za oslobađanje blokiranih pozicijaObrazac 30411 KB
Obrazac_305.pdfZahtjev za informacijamaObrazac 30511 KB
Obrazac_306.pdfGeneralni zahtjevObrazac 3069 KB
Obrazac_307.pdfNovi podaci o registrovanom licu (fizičko lice)Obrazac 3079 KB
Obrazac 308 _ Zahtjev za dodjelu PIN koda.pdfZahtjev za dodjelu PIN kodaObrazac 308384 KB
Obrazac_401.pdfObrazac Registracija nove emisije / promjena podataka o emisijiObrazac 4018 KB
Obrazac_402.pdfZahtjev za dobijanje liste vlasnika hartija od vrijednosti (za sastanak)Obrazac 4029 KB
Obrazac_403.pdfZahtjev za dobijanje liste vlasnika hartija od vrijednosti (za dividende i ostale isplate)Obrazac 4039 KB
Obrazac_404.pdfZahtjev za preduzimanje korporativnih aktivnostiObrazac 4049 KB
Obrazac_405.pdfGeneralni zahtjev emitentaObrazac 4058 KB
Zahtjev za dobijanje usluge e-račun.pdfZahtjev za dobijanje usluge e-računObrazac 501197 KB
PEL 2018.pdfObrazac za identifikaciju politički eksponiranih licaPEL obrazac542 KB
Obrazac STVARNI VLASNIK.pdfObrazac STVARNI VLASNIKStvarni vlasnik387 KB

 

​​ ​​

© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.